BÜYÜKKAYNAKLAR METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla, Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
Adres               : Fevziçakmak Mah. 10758. Sok. No:8/1 Karatay/ KONYA
Telefon            : +90 332 357 83 57
E-posta            : bilgi@buyukkaynaklar.com
İnternet sitesi : www.buyukkaynaklar.comKimlik Bilgileriniz:

 

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, elektronik posta adresiniz, cep ve varsa iş telefon numaranız.
Müşteri İşlem Bilgileriniz: Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgileriniz.
Muhasebesel (Finansal) Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz.

 

Yukarıda başlık olarak belirtilen kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finansal bilgilerinize ait kişisel verileriniz;

 

 

 

Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.Söz konusu Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  tarafından, Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 'ne dâhil olan şirketler ile, ortaklarımıza, hissedarlarımıza, bayilerimize, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, yetki vermiş olduğunuz temsilcilerimiz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Vergi  Dairesi de dahil olmak üzere her türlü düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil ticari faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere aktarılabilecektir.Kişisel verileriniz;

Hukuki sebebine dayalı olarak otomatik yollarla bilgisayarda özel program kullanmak suretiyle ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle dosya oluşturmak suretiyle işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 


Veri sahibi olarak sizlerin, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz hakları aşağıdaki gibidir.
Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri sahibi ;

Haklarına sahiptir.Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ nin yukarıda belirtilen adresine yazılı olarak, noter ya da posta vasıtasıyla ıslak imzanızı taşıyanbir dilekçe ile veya elektronik posta üzerinden bilgi@buyukkaynaklar.com e-posta adresine iletebilirsiniz. 


AD-SOYAD:


İMZA          :

 

             

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL

×
×
×
+90(332)
357 8 357
Fevzi Çakmak Mah. Kobisan II Sanayi Sitesi
10758 Sokak No: 8 Karatay - KONYA