BÜYÜKKAYNAKLAR METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ


Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla, Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
Adres               : Fevziçakmak Mah. 10758. Sok. No:8/1 Karatay/ KONYA
Telefon            : +90 332 357 83 57
E-posta            : bilgi@buyukkaynaklar.com
İnternet sitesi : www.buyukkaynaklar.comKimlik Bilgileriniz: Adınız, Soyadınız.
İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, mail adresiniz, cep telefon numaranız.
Yukarıda başlık olarak belirtilen kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, ait kişisel verileriniz;

Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, bayilerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’ un 5/2-f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Hukuki sebebine dayalı olarak otomatik yöntemlerle işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.Veri sahibi olarak sizlerin, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz hakları aşağıdaki gibidir.
Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri sahibi ;


Haklarına sahiptir.Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Büyükkaynaklar Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ nin yukarıda belirtilen adresine yazılı olarak, noter ya da posta vasıtasıyla ıslak imzanızı taşıyanbir dilekçe ile veya elektronik posta üzerinden bilgi@buyukkaynaklar.com e-posta adresine iletebilirsiniz. 

 

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL

×
×
×
+90(332)
357 8 357
Fevzi Çakmak Mah. Kobisan II Sanayi Sitesi
10758 Sokak No: 8 Karatay - KONYA